ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Дистанційний курс з інформатики «Графічний редактор»

Дистанційний курс «Графічний редактор» має розвинути в учнів уміння створення малюнків  в середовищі графічному редакторі, використовувати інструменти середовища графічного редактора для створення та зміни зображень за власним задумом і також уміння використовувати буферу обміну,  в середовищі визначеного графічного редактора тим самим формуючи  ІКТ-компетентності та ключові компетентності під час виконання репродуктивних і проблемних завдань, виконання яких передбачає використання програмного середовища Paint.

До теоретичних знань, які  мають набути учні, належать:

 • основні поняття комп’ютерної графіки;
 • призначення й основні функції графічного редактора;
 • правила роботи з графічним редактором;
 • основні операції щодо створення та редагування зображень у середовищі графічного редактора
 • інструменти для малювання прямих і кривих ліній, геометричних фігур;
 • інструменти для заливання замкнених частин зображень;
 • інструменти для створення текстових написів
 • поняття буферу обміну.

Виконавши вимоги програми курсу, учні мають набути таких практичних навичок і умінь:

 • створювати, відкривати, змінювати й зберігати зображення в середовищі графічного редактора;
 • змінювати значення властивостей графічних об’єктів в середовищі графічного редактора;
 • обирати колір малювання та колір фону на палітрі кольорів;
 • виділяти частини зображень за допомогою інструментів різних типів;
 • переміщувати, копіювати, обертати, зафарбовувати й вилучати виділені частини  зображення;
 • створювати текстові написи та добирати шрифт, накреслення, колір, розмір  тексту.

Перелік тем для вивчення цього курсу:

1.     Поняття графічного редактора, його призначення

2.     Середовище растрового графічного редактора

3.     Графічні об’єкти та їх властивості.

4.     Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

5.     Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом.

6.     Редагування зображень. Практична робота 3. «Опрацювання зображень, створених раніше»

7.     Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

8.     Поняття буфера обміну Практична робота 4. «Створення графічних зображень за поданим планом»

9.     Узагальнення знань з теми

 

Обсяг дистанційного курсу становить 9 навчальних годин, з яких 8 годин відведено на вивчення теми «Гафічний редактор», а 1 година – на узагальнення, підведення підсумків отриманих знань та навичок з теми «Графічний редактор».

Курс розрахований на використання в середніх навчальних закладах будь-якого профілю.  Для успішного навчання за тематикою курсу учні повинні мати навички роботи в середовищі Windows.

 

 

Технічне забезпечення курсу

Для успішного здійснення основних можливостей організації навчальної діяльності учнів в умовах дистанційної форми навчання їм потрібні:

1.                     Операційна система Windows Vista/Windows 7.

2.                     Растровий графічний редактор Paint

3.                     Вільний доступ до Інтернету.

 

    Для успішного виконання всіх навчальних завдань і проходження підсумкового тестування учням необхідно глибоко вивчати теоретичний матеріал, виконувати практичні завдання і вміти аналізувати та коментувати свою роботу у листуванні з викладачем. Будьте впевнені у тому, що виконані вами завдання викладач перевірить з дотриманням повної конфіденційності і допоможе успішно засвоїти незрозумілий матеріал. У дистанційному навчанні викладач виконує не тільки контролюючу роль, а є наставником і посередником.

Подобається