ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Виховний потенціал мініпідручника та його застосування

Передмова

Сучасні умови життя вимагають від людини оволодіння великим обсягом знань та вмінь, а тому виникає реальна необхідність у значнім підвищенні обсягу інформації, яка входить у поняття освіти. У той же час можливості людини в засвоєнні інформації хоча і зростають, але не встигають за цим процесом. Ця суперечність дістала назву «перевантаження» учнів навчальним матеріалом. Спроби боротьби з перевантаженням шляхом корекції навчальних програм та ліквідації застарілого малоцінного матеріалу не має бажаного ефекту, а необхідність вводити все нові і нові розділи зберігається і зростає. Крім того необхідно додати, що у зв’язку з існуванням у суспільстві інформаційних технологій іде швидке старіння інформації, яка, зрозуміло, стає непридатною для використання. Система освіти має потужних конкурентів – Інтернет, телебачення, радіо, відеоматеріали як постачальники інформації. Як наслідок ми маємо небажання дітей вчитися, а то і просто ходити в школу. Тому в розробці сучасних педагогічних концепцій утверджується новий, більш ефективний, підхід, який базується на комплексності, цілісності інтелектуального, емоційного та вольового факторів. У сучасних концепціях переосмислюється весь навчально-виховний процес на основі нових науково-теоретичних знань.

Викладання інформатики за технологіями модульно-розвивальної системи навчання дає змогу створити соціокультурний опосередкований простір, що має якісно нове змістове наповнення як навчально-виховної діяльності (наукові знання, соціальні норми, культурні цінності), так і розвивальної взаємодії вчителя і учнів (психолого-педагогічний, навчально-предметний і методично-засобовий складники), що закономірно активізують психосоціальний розвиток особистості. Організація занять з інформатики за технологіями модульно-розвивальної системи навчання дбає про те, щоб на уроках інформатики кожен учень працював активно, що сприятиме виникненню й розвитку допитливості, глибокого пізнавального інтересу.

Важливим питанням підготовки уроку  є вибір організації навчання. Будь-яка шаблонність та одноманітність заважає пізнавальному процесу, тому  вчитель прагне до цікавих форм, пам’ятаючи про основне правило будь-якої діяльності „оптимальними засобами до оптимального результату”.  Запропоновані технології модульно-розвивальної системи навчання передбачають відмову від стандартних прийомів та методів, неефективних в умовах обмеженого часу та насиченості  навчальним матеріалом курсу інформатики. До вашої уваги мініпідручники 5 класу за темами: «Інформація, інформаційні процеси, системи, технології»,  «Основи роботи з комп’ютером»,  «Пристрої, що використовуються для роботи з даними»,  «Створення та опрацювання графічних зображень», «Створення та опрацювання мультимедійних презентацій»

У ході викладання інформатики за технологіями модульно-розвивальної системи навчання вирішуються задачі зміни підходів до роботи, модернізується життя всіх учасників освітнього процесу, змінюється система цінностей. Задля формування інформаційно-освітнього середовища вчителю необхідно повністю задіяти науково-методичний, інформаційний, технологічний, організаційний та педагогічний потенціал. При цьому важливо, використовуючи досвід, збудувати індивідуальну систему роботи, що інтегрує всі доступні інформаційні технології, забезпечує перехід до свідомого використання методичних і інформаційних засобів у повному обсязі.

Створення єдиного простору взаємодії вчителя-учня при викладанні інформатики та супроводження навчально-методичного забезпечення модульно-розвивальної системи навчання сприятиме формуванню інформаційної культури учнів, опануванню й використанню сучасних ІКТ та сприятиме соціологізації особистості.

Що дають сучасні педагогічні технології випускнику школи?  Випускники школи адаптуються у змінних життєвих ситуаціях, критично мислять, грамотно працюють з інформацією, комунікабельні, постійно вдосконалюються. Модульно-розвивальне навчання виховує успішних у житті людей, які вміють мислити.

читати повністю

мініпідручники

 

Подобається