Валяєв Олег

18.05.2015, 15:33
11
Школа № 164
Учень

Я хочу статі журналистом тому що це дуже цікаво!

Журналіст (новинар) — особа, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, — або займається такою діяльністю за власною ініціативою. Журналіст — це дзеркало суспільства, він повинен відображати дійсність. Покликання журналіста — приносити користь людям, захищати їх інтереси й вносити світло в темряву необізнаності.

Обов’язки журналіста 

 

1) подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію;
2) задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;
3) відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;
4) представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;
5) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.

 Журналист – не столько профессия, сколько образ жизни или призвание.

Очевидным достоинством является активный образ жизни журналиста и много общения с разными интересными людьми.

Журналист – опасная профессия, немало светлых умов заплатили здоровьем, а то и вовсе жизнью за правду, неудобную отдельным людям. 

Я хочу стати журналистом тому що це дуже цікаво!

Тітаренко Марина

18.05.2015, 15:34; (ред. 18.05.2015,15:35)
12
Школа № 164
Учень

Переводчик это очень интересная проффесия! Это специалист по переводу устной и письменной речи с одного языка на другой.

Проблема взаимопонимания между людьми, разговаривающими на разных языках, стара как мир: достаточно вспомнить библейскую историю про Вавилонскую башню, которую люди не сумели достроить, потому что стали говорить на разных языках.

В современном мире, когда границы между странами стираются и резко возрастает интенсивность международных отношений, эта проблема стала лишь острее.

Конечно, большинство образованных людей знает не только родной язык и, так или иначе, в состоянии объясниться с иностранцами (чаще всего с использованием английского, который все увереннее занимает место универсального языка международного общения).

Однако даже свободно владея одним-двумя иностранными языками, без профессионалов во многих случаях все равно не обойтись. Так, иногда нужны повышенная точность понимания и безупречная грамотность (официальные переговоры, перевод текста книги для издания за рубежом и т. п.) или необходимо общаться с теми, чьи языки очень сложны для изучения (например, с китайцами или японцами).

Несколько раз делались попытки создать и использовать универсальный, всеобщий язык «эксперанто». Однако эти попытки международного признания не получили. Ведь каждый язык, каждое наречие несет национальное своеобразие, отражает историю и культуру каждого народа. Поэтому нужда в переводчиках остается и растет с развитием международного туризма и межнациональных отношений.
 

В обязанности переводчика входит: организация и проведение экскурсий по культурно-историческим местам для иностранных граждан, сопровождение иностранных граждан во время их визитов в страну, оказание помощи в размещении и проживании иностранных граждан, переводы на презентациях, деловых встречах, сопровождение русскоязычных групп при поездках за границу, перевод технической и художественной литературы, преподавательская деятельность.

 

Ясінський Вадим

18.05.2015, 15:38
13
Школа № 164
Учень

Я хочу стати лікарем

 

 

на сторожі людського життя. Саме медики дарують здоров’я людям, рятують від найрізноманітніших хвороб. Тому образ медика в моїй уяві пов’язаний з надією і захистом. Кажуть, що лікар – це посередник між людиною і Богом. Дійсно, у багатьох ситуаціях медпрацівник є останньою рятівною інстанцією для хворого. Клятва Гіппократа спонукає людей у білих халатах перебороти всі емоції й особисті негаразди, щоб виконати свій обов’язок. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи в її серце віру та надію. І це не можуть не цінувати ті, кому медики дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров’я і життя.

Професія лікаря — одна з найдавніших професій на землі. Ще змалку я пам'ятаю доброзичливих, лагідних людей у білих халатах, що приходили мені на допомогу, коли я хворів. Професія лікаря потребує постійного вдосконалення, великих знань, високої майстерності, бо кожен час має свої хвороби століття. І, на жаль, цим хворобам немає кінця.
У роздумах про своє майбутнє я звертаюсь саме до таких особистостей, що раз і назавжди присягнулися словами клятви Гіпократа і не зрадили її, прагнули кожен мірою своїх можливостей служити найгуманнішій справі на землі. Я прагну стати лікарем, бо хочу турбуватися про здоров'я людей, - продовжувати їхній вік, вчасно рятувати їм життя, надаючи професійну медичну допомогу.

Сенкевич Юлія

18.05.2015, 15:38
14
Школа № 164
Учень

Моя майбутня професія- лікар.
Лікар - найгуманніша професія на землі. 
Мені завжди хотілося допомагати хворим людям, ця професія вимагає мужності, необхідність прийняття єдиного правильного рішення, від якого залежить людське життя!

Носаченко Христина

18.05.2015, 15:42
15
Школа № 164
Учень

 

Логопед - это человек, который изучает причины и способы корректировки речи. Почти у всех детей в раннем возрасте присутствуют подобные проблемы.

Некоторые малыши сами с ними справляются, других же приходится лечить с помощью специалиста. Поинтересуйтесь у ваших родителей - может и вы были пациентом логопеда в детстве.

Эта профессия относительно новая, поэтому в прошлом дефекты речи, скорее всего, не воспринимались как сильное отклонение от нормы. У большинства людей такие проблемы проходили сами по себе годам к 7 - 8, а остальные же так и изъяснялись, как получалось.

Первыми корректировать речь пытались в Европе в XVII веке. Это были педагоги, обучающие детей со слабым или отсутствующим слухом. Если человек хорошо слышал, но все же не выговаривал несколько букв, то такую дисфункцию исправить не пытались, по-видимому, считая это нормой. От нехватки знаний, дефекты речи считались проблемой чисто физического характера, поэтому лечились медицинскими способами. Только к средине ХХ столетия логопеды все чаще начали обращать внимание на психологическое подспорье такой проблемы.

С помощью специально подобранных упражнений логопед учит говорить людей правильно: не в нос, не картавя, четко проговаривая букву "Р" и т.п. Логопед показывает правильное положение языка и губ при произношении звуков и дает упражнения на дом - тренировочные тексты и скороговорки.

Свидло Юлія

18.05.2015, 15:50
16
Школа № 164
Учень

Мне бы хотелось стать психологом!

специалист в области психологии, который занимается изучением душевного состояния и законов коррекции поведения человека, используя эти знания для оказания помощи в разрешении личностных проблем, адаптации к окружающему миру, улучшению психологического климата в семьях и коллективах. Главная задача психолога  помочь человеку обрести гармонию с самим собой и окружающим миром, выработать механизмы поведения, позволяющие человеку  стать более творческим по отношению к своей жизни, помочь выявлению его психологических ресурсов.

Между родственными профессиями «психолог», «психотерапевт» и «психиатр» есть существенная разница. Психотерапевт и психиатр  врачи, окончившие медицинские учебные заведения. Психолог же получает образование по специальности «Психология» на психологических факультетах профильных ВУЗов и врачом не является. Предметом деятельности психолога является не патологическое нарушение психики человека, а его душевное состояние и внутренний мир.

Мордухович Катерина

19.05.2015, 09:22
17
Школа № 164
Учень

 

Я хочу, чтобы моя будущая профессия была полезной для людей, интересной для меня и подходила по способностям и возможностям.

Я очень люблю животных, мне интересно изучать среду их обитания, привычки и способы улучшить условия их жизни. Читая про заповедники в странах Африки, Австралии, Южной Америки, я мечтаю побывать там, принять участие в проводимых экспериментах, направленных на восстановление популяций редких видов животных, на изучение их повадок и лечение. Я твердо решила, что хочу стать зоологом и посвятить свою жизнь изучению диких животных. Ведь не только в жарких странах водятся необычные звери, которых нужно спасать. И в нашей стране есть обширные заповедники, в которых живут животные, занесенные в красную книгу и находящиеся на грани уничтожения.

Жизнь разных зверей, уход за ними - все это занимает меня с самого детства, у меня было много разных домашних животных, я умею лечить и ухаживать за ними, не боюсь их и могу поладить с любым зверем. А в мечтах, я надеюсь поездить и поработать в самых знаменитых заповедниках, выращивать гепардов и львов, как Джой Адамс и описывать свои приключения как Д.Даррелл. Именно эти книги разбудили мой интерес и любовь к природе, я надеюсь повторить подвиги главных героев по спасению живой природы и жить такой же необычной и насыщенной жизнью.

Я рассчитываю на то, что моя будущая профессия станет не только работой, но и любимым делом, в которое я буду вкладывать душу и смогу принести пользу для страны и сделать что-нибудь для животных.

Уже сегодня я готовлюсь к будущей профессии – стараюсь читать больше книг по этой теме, смотрю телепередачи и интересуюсь местными заповедниками. На летних каникулах я попробую устроиться в зоопарк и вступить в кружок зоологов, это поможет мне расширить знания и подготовиться к будущей профессии.chuckle

Бабак Денис

19.05.2015, 09:25
18
Школа № 164
Учень

Я хочу бути програмістом.

Я захоплююсь комп"ютерами. Це цілий новий світ.

Багато людей наслідують своїх батьків або дідусів і бабусь, але зі мною справа стоїть навпаки. Моя мати — вчителька, а батько — лікар. Але я не хочу бути ні вчителем, ні лікарем.

Мої улюблені предмети в школі — математика, фізика і, звичайно, програмування. Я не цікавлюсь такими предметами, як географія, біологія і хімія.

Моє хобі — комп"ютерні ігри і програмування. У мене дома є комп"ютер і я можу годинами працювати на ньому. На комп"ютері значно легше робити різні речі, наприклад писати твори. Можна змінити текст стільки разів, скільки знадобиться, і не треба буде переписувати весь текст спочатку, якщо ви що-небудь в ньому змінили.

Я вважаю, що професія програміста дає багато можливостей. Комп"ютери — найбільш швидкозмінна сфера сучасної технології. Сьогодні ми живемо у вік інформації. Я вважаю, що майбутнє належить комп"ютерам. Сьогодні в Англії або в Сполучених Штатах люди можуть працювати, робити покупки і навіть ходити на побачення, сидячи за своїм комп"ютером. У нашій країні комп"ютерами користуються зовсім недавно.

Так що після того, як я закінчу школу, я хочу вступити до університету і вивчати програмування. 

Євсєєв Андрій

19.05.2015, 09:30
19
Школа № 164
Учень

Чим займатися в майбутньому?Яку професію обрати?Я завжди цікавився точними науками, тому я обрав професію економіста. Вона не менш складна і відповідальна, ніж інші професії . Адже Економіст повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.

Корнєва Ірина

19.05.2015, 09:30
20
Школа № 164
Учень

Екологія-наше майбутнє!

Еколог – фахівець , який аналізує і розробляє заходи щодо зменшення шкідливого впливу , що чиниться людьми на навколишнє середовище. На сьогоднішній день дуже гостро стоїть проблема збереження природи і поліпшення її стану. Діяльність заводів , гірські розробки , видобування корисних копалин , продукти життєдіяльності людей – усе це несприятливо позначається на навколишньому середовищі. Незабаром попит на професію еколога буде різко зростати , і вона стане найбільш затребуваною професією у світі.
Я вважаю , що професія еколога дуже важлива для людини і природи.
Екологи вивчають причини , за якими висихають водойми , погіршується стан води , повітря , ступінь впливу на природу і тваринний світ людини і промислових виробництв. Вони легко виявляють ступінь забруднення навколишнього світу , а також який вплив надають ядерні або ракетні випробування на екологічну обстановку в цілому.Залишати повідомлення можуть тільки зареєстровані користувачі
реєстрація