Анатолій Перерва

Перерва Анатолій Антонович, український поет, журналіст. Народився 12 квітня 1949 року в с. Вербівка Балаклійського району на Харківщині в учительській родині.

У 1977 р. закінчив факультет журналістики Київського дер­жавного університету ім. Т. Шевченка. 3 1966 р. до 1979 р. працював корес­пондентом районних газет у селищі Нова Водолага та м. Ба­лаклія Харківської області заступником редактора Харківської молодіжної газети "Ленінська зміна". Обирався відповідальним секретарем Харківської організації Спілки письменників України (1979-1994). За рекомендаціями Ва­силя Мисика та Миколи Шаповала його прийнято до Спілки письменників України у 1979 р., після ви­ходу в світ першої збірки поезій "Живіть, жита" (Х.: Прапор, 1978). 3 2000 р. – А. Перерва водночас член Асоціації українських письменників.

В літературу прийшов як поет, але пише також сатиру і гумор (здебільшого - пародії та епіграми), художню публіцистику, поетичні тексти для пісень, перекладає з білоруської, молдовської, грузинської та російської мов.

Анатолій Антонович бере активну участь у громадській роботі: обраний головою правління Благодійного фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, сприяв відкриттю і становленню в Харкові Літера­турного музею, в якому з 1994 р. працює заступником дирек­тора з наукової роботи.

Автор збірок “Живіть, жита” (1978), “Голоси криниць” (1981), “Серед білого дня” (1984), “На зламі літа" (1989), “Соло: голос віщодощів” (1996), “Чистий четвер” (1999), “Полювання без ліцензії” (2003), “Невимовне” (2007). Перші дві збірки лірики в 1982 р. відзначено республіканською ком­сомольською премією ім. М. Островського.

Вірші А.Перерви перекладено польською, молдовською, російською, киргизькою, болгарською, марійською мовами.

Твори А.А.Перерви

Література про А.А.Перерву