ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Щодо професійної орієнтації учнів

 Класним керівникам протягом навчального року:

 

скласти план педагогічної підтримки самовизначення учнів (різноманітні форми, методи, способи, що активізують пізнавальну, творчу активність) вересень-жовтень;
організувати індивідуальні та групові бесіди, диспути протягом навчального року;
здійснювати психолого-педагогічне спостереження за схильностями учнів
(результати фіксувати  в індивідуальних картках) протягом навчального року;
допомагати у проектуванні індивідуальної освітньої траєкторії, моделюванні варіантів профільного навчання і професійного становлення, здійсненні аналізу особистісних досягнень протягом навчального року;
організовувати тематичні і комплексні екскурсії протягом навчального року;
враховувати вікові психологічні особливості розвитку пізнавальної та інтелектуальної активності протягом н.р.                       

 

 

      Вчителям –предметникам протягом навчального року:

 

сприяти розвитку пізнавальних інтересів, творчої спрямованості особистості учня, використовувати різні методи і способи ділові ігри, семінари, круглі столи, конференції, наочні тижні, олімпіади, факультативи, конкурси стінгазет тощо;
забезпечити профорієнтаційну спрямованість уроків;
сприяти розвитку в учнів адекватної самооцінки;
спостерігати за схильностями і здібностями учнів;
адаптувати навчальні програми відповідно до профілю класу, особливостей дітей.