ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Кафедра вчителів природничих дисциплін

Вас вітає кафедра природничих дисциплін.

Тема. Підвищення ефективності управління учнівським колективом за технологіями модульно-розвивального навчання.

 

 

 

 

 

Калюжна Наталія Іванівна

 

Закінчила ХДПУ ім. Г.С. Сковороди у 2001 році, працює вчителем хімії та біології 17 років, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Наталія Іванівна досконало володіє різноманітними формами та методами організації навчально-виховного процесу, бере участь у створенні психомистецьких технологій за модульно-розвивальною системою навчання. Система роботи вчителя спрямована на формування стійких морально-етичних умінь та навичок, формуванню цілісних світоглядних уявлень, засвоєнню базових знань із біології та хімії.  Калюжна Н.І. бере активну участь у роботі шкільного та районного методичного об’єднання, плідно готує учнів до участі у районних олімпіадах та конкурсах з хімії. Щороку бере участь у вернісажі педагогічних ідей. ЇЇ роботи відмічені грамотами управлінням освіти Київського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меренкова Тетяна Василівнаголова методичного об’єднання. 

 

Закінчила ХДУ ім. М.Горького у 1994 році, працює вчителем географії та економіки 17 років. Тетяна Василівна вчитель вищої категорії, має звання «учитель-методист». Шкільний координатор Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу "Колосок", який з 2011 року став міжнародним. Щороку учні Тетяни Василівни беруть участь у олімпіадах, турнірах та географічних конкурсах, де посідають призові місця. Учитель володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, дотримується дидактичних принципів, віддає пріоритет евристично-науковим методам самостійної роботи школярів. Постійно бере участь у наукових та методичних семінарах, подає свої методичні розробки до педвернісажу, які відмічено грамотами управління освіти Київського району та області. Меренкова Т.В. відрізняється демократичним стилем роботи, гуманізмом та людяністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борщик Лариса Миколаївна

 

Закінчила ХДУ ім. О.М. Горького у 1994 році, працює вчителем географії 29 років. Лариса Миколаївна учитель вищої категорії, має педагогічне звання «учитель-методист». В педагогічній роботі проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, використовуючи ефективні методи, засоби, форми навчально-виховного процесу. Учитель постійно працює над упровадженням сучасних досягнень педагогіки у практичну діяльність, створює сприятливі умови для творчого розвитку особистості, проводить роботу з обдарованими дітьми. Її учні посідають призові місця в районних та обласних олімпіадах, турнірах. Лариса Миколаївна ділиться своїми творчими наробками та досвідом на засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань, курсах підвищення кваліфікації вчителів географії, подає наставницьку допомогу вчителям-початківцям. Щорічно представляє методичні розробки на районних та обласних педвернісажах. Педагог стимулює розвиток гуманних якостей учнів, формує культуру їх спілкування, творчо підходить до організації навчально-виховної роботи в школі, сумлінно та відповідально ставиться до виконання посадових обов’язків, користується авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

 

 

 

 

 

 

Титаренко Лілія Володимирівна

 

Закінчила ХДПУ ім. Г.С. Сковороди у 1999 році, працює вчителем біології. Вчитель вищої категорії, має звання «учитель-методист». Лілія Володимирівна володіє методами ор­ганізації навчально-виховного процесу. З метою формування цілісних знань з біології на заняттях обгрунтовано використовує міжпредмет­ні зв'язки, інноваційні технології, нестандартні форми проведення занять. Кожне заняття учителя сприяє розвитку творчих та пізнавальних здібностей учнів. Надає можливість самостійно мислити, висловлювати свої думки та пропозиції. Вибра­ні форми навчання різноманітні, завжди відповідають змісту, зада­чам, віковим та індивідуальним особливостям дітей. Титаренко Л.В. відрізняється гуманізмом, демократичним стилем роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малєєва Ганна Михайлівна

 

Закінчила ХНПУ ім. Г.С. Сковороди у 2011 році, працює вчителем біології, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Використовуючи різноманітні методи, засоби, форми навчально-виховного процесу, створює сприятливі умови для досягнення високих результатів засвоєння учнями програмового матеріалу з біології. Працює над темою «Розвиток пізнавальної діяльності учнів на заняттях біології в умовах модульно-розвивальної системи». У 2015 році її учні у складі команди посіли ІІІ місце у районному етапі турніру юних біологів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панкратьєва Вікторія Вікторівна

 

Педагог вищої кваліфікаційної категорії з 12-ти річним стажем педагогічної роботи, кандидат географічних наук. У 2001 році закінчила природничо-географічний факультет ЛДПУ імені Тараса Шевченка, за спеціальністю - учитель географії і біології. У 2014 році закінчила заочну аспірантуру ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Працює над темою: «Реалізація ноосферно-світоглядної функції освіти через впровадження новітніх засобів навчання у вивченні природничих наук в середній школі». У ході викладання біології велику увагу приділяє розв’язуванню проблемних та експериментальних задач, добре володіє методикою та технікою демонстраційного експерименту. Системно займається науково-методичною роботою, має опубліковані наукові статті, матеріали та тези конференцій, бере участь у міжнародних і всеукраїнських  науково-практичних конференціях. Персональний сайт учителя