ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Положення про роботу комісії громадського контролю за якістю харчування

Затверджено
Радою навчального закладу
протокол  від 31.08.2018 №22
                 
ПОЛОЖЕННЯ
про  роботу  комісії громадського контролю за якістю харчування
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 164
Харківської  міської ради Харківської області 

Громадський контроль - це організаційно оформлена діяльність громадян України з контролю за відповідністю діяльності об'єктів громадського контролю нормам Конституції України, законів України, інших актів законодавства та за дотриманням ними державної дисципліни.

   Комісія громадського контролю за якістю  харчування  (далі - Комісія), утворюється при навчальному закладі  з метою здійснення контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів харчування.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, розпорядженнями та наказами управління освіти департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, наказами управління освіти районної в місті Харкові ради і цим Положенням.       

Завдання комісії:

-контролювати роботу шкільного харчоблока;

-активно сприяти покращенню обслуговування учнів та співробітників;

-контролювати  своєчасне забезпечення учнів питною водою;

-контролювати забезпечення належних умов харчування та зниження рівня кишково-шлункових захворювань серед учнів та співробітників.

Робота Комісії полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності

робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити

пропозиції на розгляд адміністрації школи та вимагати усунення вказаних   недоліків.

Комісія громадського контролю звітує про свою роботу на засіданнях Ради школи.

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не менш ніж один раз на півріччя.

Рекомендації Комісії приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Комісії.

Рекомендації Комісії оформляються протоколами, які підписуються головою Комісії та її відповідальним секретарем.