ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Завдання школи

Завдання школи:

• Реалізація особистісно-орієнтованого навчального процесу;
• Здійснення ефективної підготовки випускників до засвоєння програм вищої професійної освіти;
• Вивчення профільних предметів, необхідних для безперервної освіти;
• Виховання громадянина України;

• Реалізаці державної програми "Обдарована дитина";
• Створення умов для суттєвої диференціації змісту навчання старшокласників і можливості вибору індивідуальних освітніх програм;
• Розширення можливості соціалізації випускників, підготовка до свідомого вибору професії;
• Сприяння рівному доступу до здобуття повноцінної освіти індивідуальних нахилів, здібностей, потреб.

Основні напрямки роботи школи

 • Створення умов для роботи вчителів, навчання учнів з метою забезпечення якості освіти в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №164;
 • Підвищення дидактичної компетентності вчителів;
 • Розвиток життєвої компетентності учнів та формування їх громадянськості;
 • Виховання свідомого громадянина, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури;
 • Створення, вітакультурного простору, визначення його продуктивності і можливості застосування в освіті для надання якісних знань;
 • Психологічний супровід навчально - виховного процесу.

Вирішення зазначених завдань дає змогу окреслити модель особистості випускника

Випускник:

 • Готовий до свідомого вибору професій, до життя і праці в колективі;
 • Працелюбна особистість, готова до безперервної освіти;
 • Усвідомлює належність до європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці в ХХІ столітті;
 • Має сформовану трудову і моральну життєтворчу мотивацію, активну громадянську та професійну позицію;
 •  Має життєвий досвід діяльності в групі, під керівництвом, самостійно, з літературою, з приладами, комп'ютером;
 • Духовно розвинена особистість високого рівня громадянськості, здатна до осмислення життєвих цінностей;
 • Особистість з високим рівнем освіченості і культури, здатна до творчої праці, професійного розвитку, впровадження новітніх науково місткіх інформаційних технологій.