ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             Прозорість та інформаційна відкритість закладу

1. Статут закладу освіти

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником(для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

7. Ліцензований обсяг фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Мова освітнього процесу - українська.

9. Наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміну (у разі його проведення)

10. Матеріально- технічне забезпечення закладу освіти

11. Результати моніторингу якості освіти

12. Річний звіт про діяльність закладу освіти

13. Стратегія розвитку 

14. Правила прийому до закладу освіти

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціна та порядок надання та оплати

17. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

18. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

19. Порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

20. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

21. Кошторис

22. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

23. Наказ адміністрації Київського району Харківської міської ради "Про закрiплення територii обслуговування за закладами загальноi середньоi освiти Київського району м. Харкова на 2021/2022 навчальний piк" від 08.10.2020 № 41

24.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 164 Харківської міської ради  Харківської області.

25. Положення про академічну доброчесність