Портал Академії

             

Інноваційна діяльність школи

                 Школа працює в режимі інноваційної освітньої діяльності за темою «Підвищення ефективності управління педагогічним та учнівським колективом за технологіями модульно-розвивального навчання».

         Основна проблема,  над якою працює педагогічний колектив школи:

 - підвищення якості освіти, зокрема результативності викладання базових дисциплін і проведення ДПА та ЗНО, розвиток творчої особистості вчителя та учня;

- виховання людини, котра характеризується гармонійною єдністю комунікативних, розумових та організаторських здібностей, має високий рівень освіти, прагне до повного зреалізування власного психодуховного потенціалу.

         Суть інновації полягає у створенні  та використанні у навчально-виховному процесі психомистецьких технологій (граф-схем навчальних курсів, наукових проектів навчальних модулів, освітніх сценаріїв розвивальної взаємодії, міні-підручників, програм самореалізації особистості учнів) з метою досягнення високих результатів психосоціального та інтелектуального потенціалу.

             Школа перейшла на новий режим роботи: замість уроків по 45 хв. – модуль 2х30хв. у початковій школі, 3х30хв. у старшій школі. І це має психологічне обґрунтування. По-перше, психологами доведено, що в більшості дітей саме наприкінці 30 хвилин розумової праці настає закономірний спад активності, тому необхідна перерва, яка триває 5 хвилин, міні-модулі в середній та старшій школі подаються строєно, тобто 3х30, що становить 1,5 год. астрономічного часу або 2 год. академічного. Це має ряд переваг, серед яких оптимальний розподіл часу на занятті, більш ефективна робота на підйомі психофізичних сил дитини і вчителя, усунення перевантаження дітей, бо вони готують домашнє завдання не більш як із трьох предметів, замість 6-7 при класно-урочній системі, вони мають змогу виконувати домашнє завдання не тільки на репродуктивному, а й глибокому конструктивному та творчому рівнях.
            Разом з переходом до 30-хвилинних занять було створено відповідний розклад занять, школа почала працювати за новим режимом роботи, в основу якого покладено чотирьохтижневий цикл.
У школі працює чітка структурно-організаційна модель управління, яка складається з таких компонентів:
педагогічна рада, науково-методична рада, система атестації педкадрів, психологічна служба, ШМО, постійно діючі семінари, тимчасові проблемні творчі групи, педагогічні майстерні, методичний вернісаж, система самоосвіти вчителів, система наставництва.
                 У школі функціонує 11 шкільних методичних об’єднань , які плідно працюють над своїми обраними науково-методичними темами:
початкової школи, української мови і літератури, російської мови і літератури, англійської мови, математики і фізики, природничих дисциплін, фізкультури і “Захисту Вітчизни”, образотворчого мистецтва і трудового навчання, історії та права,- класних керівників, адміністрації школи.
11 творчих груп:
9 – з удосконалення та практичного використання психомистецьких технологій за модульно-розвивальною системою з навчальних дисциплін, 1 – з поглиблення знань з української мови, 1 – з поглиблення знань з проблем “Понятійно-термінологічне поле проблемного функціонування”.
             Працює постійно діючий семінар з проблеми “Науково-методичне забезпечення МРС навчання”.
            Функціонує 1 педмайстерня: “Особистісно-орієнтоване навчання. Аналіз ефективності заняття”.
       У школі функціонує кабінет модульно-розвивальної інноватики, за який відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Меренкова Т.В., у якому є чимало стендів, за допомогою яких можна ознайомитися з метою та завданнями модульно-розвивальної системи навчання, моделлю випускника, навчальним модулем, технологіями створення граф-схеми, наукового проекту, освітнього сценарію, міні-підручника тощо.
У школі є також і кабінет психології, в якому знаходяться психодіагностичні методики-супроводження МРН (анкета “Особистісної адаптованості”, ТЗЗ (тест загальних здібностей – 100з), ТАМ (тип абстрактного мислення – 50з), Равен-60з, Равен – 36з, анкета “Хто підніме папірець”, “Ступінь задоволеності вчителів”), моніторинг розвитку педагогічного та учнівського колективів у графіках та діаграмах, наочно-демонстраційні плакати з моделями складників МРН, науково-періодична література з питань МРСН.
         Отже, модульно-розвивальна система навчання розширює культуротворчий процес. І одним із найсміливіших наших проектів є вихід за межі школи і створення вітакультурного середовища в мікрорайоні школи. Переважна кількість випускників адаптована до подальшого продовження навчання та суспільно корисного життя. Спостерігається тенденція до збільшення кількості випускників, які, прагнучи швидше розпочати самостійне життя, обирають форми навчання та навчальні заклади, котрі гарантують здобуття у короткі терміни професійних знань, норм і навичок.
          Модульно-розвивальна система допомагає нам сприймати учня таким, який він є. Усім педагогічним колективом ми вчимося цінувати «вершини», здобуті кожним школярем, пізнані ним зачарування, заглиблення в улюблену справу, його постійне здивування. Інноваційна діяльність також вимагає кропіткої праці – наполегливої, захоплюючої, плідної, творчої. Як експериментальний проект зазначені інноваційна система забезпечила культуротворчий вихід за межі школи шляхом створення позитивно розвивального вітакультурного довкілля в нашому мікрорайоні.
У школі створені сприятливі умови для навчання, розвитку здібностей та інтересів учнів.

         Модульно-розвивальна система навчання сприяє:

- фізичному, інтелектуальному і духовному саморозкриттю, повноцінному саморозвитку і самореалізації вчителя й учня;

- створенню найсучаснішого, адекватного, соціально культурного контексту школи;

- оптимальному розвивальному впливу модульного способу організації навчально-виховного процесу на індивідуальність учня і вчителя;

- повноцінній реалізації природних нахилів, здібностей, інтересів учня і вчителя.

  Це дає змогу випускникам школи психологічно і соціально бути готовими до подальшого навчання, праці та реалізації життєвих планів.

На базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 164 Харківської міської ради Харківської області  проводяться заходи:

- науково-методичні семінари, майстер-класи, педагогічні читання, тренінги;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- творчі предметні групи працюють над створенням психомистецьких технологій за модульно-розвивальною системою;

- заняття за темою «Упровадження психомистецьких технологій модульно-розвивальної системи навчання» для молодих та новоприбулих учителів.

         Здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів, що  дає можливість кожні півроку спостерігати за динамікою зростання чи спаду якості знань учнів школи з усіх предметів, порівнювати отримані результати, приймати ефективні управлінські рішення й прогнозувати ситуацію на наступний рік. Створює позитивне поле для об’єктивності в оцінюванні вчителями. 

   Постійно оновлюється  банк результатів діяльності школи, моніторингових досліджень з  метою удосконалення механізму управління, а саме: якісний склад педагогічного колективу,  інноваційна діяльність педагогів, рівень навчальних досягнень учнів,  участь учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах,  результати ДПА, ЗНО,  працевлаштування учнів-випускників 9, 11х класів,  організація профільного навчання, охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи,  соціальний розвиток особистості учнів,  рівень володіння педагогічними працівниками школи інформаційно- комунікаційними технологіями, зростання професійних досягнень педагогічних працівників.

За результатами моніторингу адміністрація школи визначає ефективність інноваційних педагогічних технологій навчально-виховного процесу для прийняття ефективних управлінських рішень з метою підвищення якості освіти.

         Школа має друковану продукцію з досвіду впровадження інноваційної освітньої діяльності за технологіями модульно-розвивальної системи навчання:

1. Освітні сценарії. Методичний збірник.

За загальною редакцією В.В. Чухна, Н.В. Запорожець. – Харків: Ранок, 2000, - 110 с.

2. Програма самореалізації особистості. Методичний збірник.  За редакцією В.В. Чухна. – Харків, 2002, - 87с.

3. Стаття «Школа Свідомості – практика інноваційних перетворювань». За редакцією В.В. Чухна. Газета для керівників шкіл «Директор школи № 421 (90)», листопад 1999, м. Київ.

4. Моніторінг ефективності заняття. За загальною редакцією Н.В. Запорожець, Н.А. Сутули. – Харків, 2000.

5. Концепція розвитку школи. За редакцією Н.В. Запорожець. – Харків, 2000.

6. Концепція національного виховання. За редакцією В.В. Чухна, Л.М. Борщик. – Харків, 2000.

7. Стаття «Вплив модульно-розвивальної системи навчання на соціалізацію дитини». За редакцією Л.М. Борщик. Майстерня гуманності. Інформаційний вісник № 11-Харків: 2005. 

8. Стаття. «Експеремент з модульно-розвивальної системи навчання – це крок у майбутнє української школи». За редакцією В.В. Чухна, Л.П. Олійник. Журнал «Психологія і суспільство» № 2, 2007, м. Тернопіль.

9. Стаття «Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивального навчання» (узагальнення результатів виконання наукової програми «Школа Свідомості»). За редакцією А.В. Фурмана, В.В. Чухна. Методологічний альманах № 14, 2011, м. Тернопіль 

10. Борщик Л.М. Управління розвитком школи в умовах модульно-розвивального навчання – Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції;   [за   заг.   ред.  проф.  Р.І.  Черновол-Ткаченко,  проф.   кафедри О.І. Мармази, к.п.н., доцента Гречаник О.Є.]. – Х: «Щедра садиба плюс», 2015. 

Учителі публікують свої наробки ( психомистецькі технології   МРС навчання) у фахових виданнях:

 • Башкірова О.О. Шкільна олімпіада. Англійська мова. Збірник завдань.  Видавнича група «Основа», м. Харків, 2014;

 • Петрюк Л. П., Рисована З.Г. Математика учимося писати та лічити. Робочий зошит. 1-й класс. Частина 1,2 - Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2014;

 • Петрюк Л. П., Рисована З.Г. Читаємо та друкуємо. Зошит для навчання грамоти. - Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2014;

 • Петрюк Л. П., Рисована З.Г. Післябукварик. Зошит з української мови. 1-й клас.- Видавництво «Гімназія», м.  Харків, 2014;

 • Єніна Л.І. Русский язык 5-6 класс. Сборник материалов по русскому языку для дополнительных и индивидуальных занятий с учениками, 2014;

 • Клочко Н.В. Математика. Робочий зошит з друкованою основою. 1-й клас.- Видавництво «Науково-методичний центр», м. Київ, 2014;

 • Супрун А.І. «Веселая азбука». - Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2013;

 • Башкірова О.О. Самостійні роботи для 2 класу.  Журнал «Англійська мова у початковій школі» № 1(110).-  Видавнича група «Основа», м. Харків, 2014;

 • Башкірова О.О. Методичні поради «Як я вчу читати», англійська мова. Газета «English». - Видавництво «Редакції газет гуманітарного циклу», м. Київ, 2014;

 • Петрюк Л. П., Рисована З.Г. Українська мова. Зошит для самостійних і контрольних робіт. 3,4 класи. - Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2013;

 • Давидовська З.Ф.,Єніна Л.І. Сборник диктантов и изложений на основе краеведческого материала. 5-9-е классы. Журнал «Руссий язык» № 3. - Видавнича група «Основа», м. Харків, 2014;

 • Пугаченко В.М., Давидовська З.Ф. «Урок-концерт «Уславлення боротьби за незалежність, роль народної пісні у творі Р.М. Рільке «Пісня про правду» 7-й клас». Журнал «Зарубіжна література в школі» № 3-4(219-220). - Видавнича група «Основа», м. Харків, 2014 року;

 •  Борщик Л.М., Крігер І.В., Титаренко Л.В, Савіна О.Г., Беспала М.І., Петрук Ю.А. «Здоров’язбережувальні освітні технології та психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя» в Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;

 •  Баглікова В.Д. Освітній сценарій модульного заняття з геометрії в 10 класі за темою «Прямі площини у просторі». Науково-методичний журнал № 3(55). Харківська академія неперервної освіти,  2012;

 •  Башкірова О.О. Олімпіадні завдання для 4 класу. Журнал «Англійська мова у початковій школі» № 10(95). Видавнича група «Основа», м. Харків, 2012. Олімпіадні завдання для 3 класу.  Журнал  «Англійська  мова  у  початковій школі»  № 11(96). Видавнича група «Основа», м. Харків, 2012;

 • Петрюк Л. П., Рисована З.Г. Українська мова. 2-4 класи. Методичні рекомендації щодо здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2012. Українська мова. 2 клас. Зошит для самостійних та контрольних робіт. Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2012. Українська мова. 3 клас. Зошит для самостійних та контрольних робіт. Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2012. Українська мова. 4 клас. Зошит для самостійних та контрольних робіт. Видавництво «Гімназія», м. Харків, 2012.

 

         Це дає змогу педагогам інших шкіл Харкова ознайомитися з модульно-розвивальною системою навчання, сприяє налагодженню тісних зв’язків з такими школами міст, як: Донецьк, Луганськ, Київ, Дніпропетровськ, Бердичів, Запоріжжя, Харцизьк, -  та співпраці з науковим керівником А.В. Фурманом.