ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

ЗНО

Інноваційна діяльність школи

   

Школа працює в режимі інноваційної освітньої діяльності за темою «Підвищення ефективності управління педагогічним та учнівським колективом за технологіями модульно-розвивального навчання».  

 

 

             Школа перейшла на новий режим роботи: замість уроків по 45 хв. – модуль 2х30хв. у початковій школі, 3х30хв. у старшій школі.  Разом з переходом до 30-хвилинних занять було створено відповідний розклад занять, школа почала працювати за новим режимом роботи, в основу якого покладено чотирьохтижневий цикл.

Системна участь педагогічного та учнівського колективу школи в інноваційній діяльності сприяє підвищенню мотивації кожного вчителя до професійного саморозвитку, відкритості до змін, формуванню стресостійкості, створенню комфортних психологічних умов, урізноманітненню форм методичної роботи та досягненню педагогами й учнями найвищих результатів власної діяльності.

У межах роботи над єдиною методичною темою проведені  педагогічні читання, присвячені поглибленню теоретико-практичної підготовки вчителів з питань модульно-розвивального навчання, а саме:

 • «Створення програми самореалізації учня. З досвіду роботи  вчителів математики, інформатики, фізики»;

 • «Духовно-естетичний етап психосоціальної взаємодії учитель – учень. З досвіду роботи вчителів зарубіжної літератури»;

 • «Створення освітнього сценарію розвивальної взаємодії. З досвіду роботи вчителів природничих дисциплін".

У 2017/2018 навчальному році у школі створений консалтинговий центр, до складу якого ввійшли педагоги школи, що мають педагогічне звання «учитель-методист». Учителями-методистами надаються консультації колегам щодо створення наукових проектів, освітніх сценаріїв, проводяться заняття в межах постійно діючого семінару з модульно-розвивального навчання.

Воркшопи «Я навчаю – ти навчай» та «Як підвищити результативність навчального заняття в умовах модульно-розвивальної системи навчання» - як інноваційна форма активного обміну досвідом роботи -  сприяли активізації мотиваційної сфери педагогів до підвищення власного методичного рівня. 

Діяльність Школи молодого вчителя здійснюється спільно з психологічною службою школи та  спрямовується на опанування колегами принципів модульно-розвивальної системи навчання.

Особлива увага педагогічними працівниками ХЗОШ № 164 приділяється вдосконаленню методично-засобового забезпечення модульно-розвивальної системи навчання. 

 

 

      Педагогами школи здійснюється наукове проектування, створені, апробовані та застосовані в освітньому процесі сценарії модульно-розвивальних занять з усіх предметів; усіма вчителями оновлені граф-схеми навчальних курсів;  адміністрацією ХЗОШ № 164 складено програму та проведено моніторинг якості методичної роботи шкільних методичних об'єднань учителів-предметників щодо здійснення інноваційної діяльності; використані можливості ІКТ для проведення презентаційної діяльності кожного вчителя; зросла публікаційна активність педагогів.

Педагогічними працівниками закладу загальної средньої освіти опубліковані такі методичні розробки:

 • Бачинська І.М. Конспект уроку з основ здоров’я «Твоє робоче місце»// Освітній портал – UROK.com.ua

 • Бачинська І.М. Конспект уроку «Харчування та здоров’я. Овочі, фрукти, молочні продукти, їх значення для росту й розвитку»// Методичний портал.

 • Бачинська І.М. Конспект уроку з основ здоров’я в 1 класі «Стеж за поставою! Як правильно сидіти за партою»// Видавництво «Плеяда».

 • Бачинська І.М. Конспект виховної години «Я вірю в силу доброти»// Сайт «Шкільне життя»

 • Рисована З.Г. Конспект уроку з основ здоров’я «Харчування і здоров’я»// blogs.kpi/Kharkov.ua

 • Рисована З.Г. Конспект уроку  з природознавства «Водойми України»// blogs.kpi/Kharkov.ua

 • Рисована З.Г. Конспект уроку  з природознавства «Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани»// blogs.kpi/Kharkov.ua

 • Рисована З.Г. Конспект уроку  з літературного читання «Осінь щедра, осінь золотава»// blogs.kpi/Kharkov.ua

 • Борщик Л.М., Титаренко Л.В., Савіна О.Г. Психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань// Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я», Чернігівський технологічний університет, 2017

 • Ігнатова О.М. Розвиток комунікативної культури вчителя як управлінська проблема// Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта крізь усе життя: теоретико-методичні пріоритети» ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017

 • Лутай К.С. Особливості викладання англійської мови за технологією модульно-розвивального навчання// Збірник матеріалів ІX Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. Шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017

 • Титаренко Л.В. Використання міні-підручника на заняттях шкільної біології// Збірник наукових праць студентів природничого факультету Харківського національного педагогічного університету  імені Г.С. Сковороди, 2017

 • Титаренко Л.В. Основні чинники негативного та позитивного впливу на здоров’я// Колективна монографія за загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 2017

 • Можин Г.А. Модульно-розвивальне навчання: традиційна та інноваційна складові технології навчання в сучасній школі// Збірник ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань», Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017

 • Башкірова О.О., Холодняк Л.В. Особливості викладання іноземної мови за модульно-розвивальною системою навчання// Збірник ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань», Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017

 • Єніна Л.І. Какая стрелка не показывает время. Урок изучения нового материала о прямом и переносном значении слова// Русская словесность в школе. - № 1, 2017

 • Шевченко Н.В. Зарубіжна література, 9 клас. Хрестоматія//Видавництво «Весна». Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОНУ від 08.08.2017 № 21.1/12-Г-492)

 • Шевченко Н.В. Тест-контроль. Зарубіжна література. 9 клас: зошит для самостійних і контрольних робіт//Видавництво «Весна». Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОНУ від 25.07.2017 № 21.1/12-Г-446)

 • Донченко О.О. Формування позитивної мотивації до вивчення учнями закладів загальної середньої освіти англійської мови в умовах модульно-розвивального навчання//Збірка матеріалів Х Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018

 • Рисована З.Г. Методика вибору умов для інтеграції навчальних предметів// Сучасні педагогічні технології в освіті. Збірка наук.-метод. праць. Національного технічного університету «ХПІ», 2018

 • Панкратьєва В.В., Шевченко Н.В. Використання сучасних освітніх технологій для формування ключових компетентностей учнів середнього шкільного віку під час вивчення біології// Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», Харківський національний педагогічний  університет  імені Г.С. Сковороди, 2018

       

 •