ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

ВСТУП ДО ПЕРШОГО КЛАСУ

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ  УЧНІВ  ДО  1  КЛАСУ

1. Прийом до 1 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 164 Харківської міської ради Харківської області здійснюється відповідно до наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016.

2. Заява про зарахування дитини до першого класу подається одним із батьків особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)  до 31 травня. До заяви батьки дитини мають право додавати будь-який документ, який підтверджує факт проживання дитини на закріпленій території обслуговування. Реквізити документа зазначаються в заяві про зарахування.

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089.

   У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

    У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

3. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

4. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

     Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

5. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти;

2) до 15 червня включно на вільні місця (у разі наявності) зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу освіти.

    Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

6. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти оприлюднюється наступна інформація:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі З осіб для проведення жеребкування.

 

7. Після 15 червня зарахування здійснюється виключно на вільні місця у такому порядку:

- до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

  

 

Територія обслуговування, яка закріплена

за Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 164

Харківської міської ради Харківської області

вул.

Гвардiйцiв - Широнiнцiв

109, 111, 113

вул.

Дружби Народів

215, 217, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 241, 243, 245

вул.

Метробудiвникiв

20, 22

     

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО 1 КЛАСУ

1. Заява про зарахування дитини до першого класу подається одним із батьків особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника). 

2. Копія свідоцтва про народження дитини або документа (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).

3. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089.

   У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

    У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

4. До заяви батьки дитини мають право додавати будь-який документ, який підтверджує факт проживання дитини на закріпленій території обслуговування. Реквізити документа зазначаються в заяві про зарахування.

 

Інформація  про зарахування дітей до 1-го класу на 2018/2019 навчальний рік:

Всього місць – 120.

Зараховано – 120 дітей.

Вільних місць немає.